Kampioenschaps Clubmatch 2011 Afdrukken

Twee shows in één weekend / Two shows in one weekend

Op zondag 24 juli 2011 wordt de Kampioenschapsclubmatch van De Greyhound Club georganiseerd. Inschrijven kan door middel van het on-line inschrijfformulier op deze site alsook per post

On Sunday July 24th, 2011 The Greyhound Club is organzing its Championship Clubmatch. Entry is possible on-line on this site or by mail

Naast de Kampioenschapsclubmatch wordt in het weekend van 23/24 juli ook de Windhonden CAC show op zaterdag 23 juli georganiseerd. Het is dus mogelijk in één weekend twee of drie CAC’s te behalen. Bij voldoende inschrijvingen (20 of meer honden ingeschreven in klassen die meedoen voor het CAC, waarvan minimaal 16 gekeurd) kan op de Kampioenschapsclubmatch nl. een dubbel CAC worden toegekend voor de beste reu en beste teef. De BOB krjgt de titel Clubwinaar 2011.

Next to the Championship (CAC)  Clubmatch on July 24th, there is another show in that same weekend: The Sighthound Show CAC on Saturday 23rd.  It is therefore possible to obtain two or three CAC’s in one weekend. When sufficient dogs are entered (20 entries or more in classes that are competing for the CAC, of which a minimum of 16 are judged) a double CAC can be awarded for best male and for best bitch of the Championship Clubmatch. The BOB is awarded the title Club Winner 2011.

Lokatie / venue: Dierencentrum Sevenum, Romerweg 20, 5975 PC Sevenum, NL
Clubmatch Keurmeester / Judge: Dhr. W. Wiersma

Accommodatie
Kamperen: Het is mogelijk tegen betaling een tent/camper/caravan te plaatsen op het tentoonstellingsterrein. Reserveringen en betaling hiervoor moeten rechtstreeks bij de beheerder van het terrein gedaan worden: www.dierencentrum-sevenum.com

Hotel: Tulip Inn Sevenum, Kleefsedijk 29, 5975 NV Sevenum
www.tulipinnsevenum.nl

Barbecue
Op zaterdagavond wordt op het terrein om ca. 19:30 uur een barbecue georganiseeerd door De Greyhound Club. Reservering mogelijk via het inschrijfformulier. Kosten hiervoor bedragen €13,00 per persoon. Te voldoen samen met het inschrijfgeld.

Ontbijt
Bij uw eerste ingeschreven hond is één ontbijt inbegrepen. Extra ontbijten kunnen van tevoren worden besteld via het inschrijfformulier. Kosten hiervoor bedragen €6,00 pp. Te voldoen samen met het inschrijfgeld (voor 01-07-2011).

Accommodation
Camping: It is possible to put up your tent/camper/caravan on the showground (charge applies). Reservations and payments need to be made in advance with the proprietor: www.dierencentrum-sevenum.com

Hotel: Tulip Inn Sevenum, Kleefsedijk 29, 5975 NV Sevenum
www.tulipinnsevenum.n
l

Barbecue
On Saturday evening around 19:30 hrs a barbecue will be organized by The Greyhound Club. Costs are €13,00 p.p.  Reservations can be made through the entry form. Payments should be made in advance together with your entry.

Breakfast
For every first subscribed dog one free breakfast is included. An extra breakfast can be ordered in advance through the entry form. Costs are €6,00 p.p. Payments should be made in advance together with your entry (before 01-07-2011).