Home Nieuws Het laatste nieuws Onderscheidingen Raad van Beheer 2012

LoginAlle leden van De Greyhound Club kunnen een account aanvragen bij de webmaster
Advertentie
Onderscheidingen Raad van Beheer 2012 Afdrukken E-mail

Onderscheidingen Raad van Beheer 2012

Dit is een gedenkwaardige editie van de speldenuitreiking. Het bestuur heeft dit jaar nieuwe criteria opgesteld. Die maken het mogelijk een bredere groep kynologen eer te betuigen. Dat gaat deze keer ook gebeuren.

Graag wil ik deze uitreiking beginnen met een groep in de kynologische schijnwerper te zetten die daar eerder nog niet stond en wel de keurmeesters voor baanrennen en coursing.

Stoere mensen, die de hele dag buiten staan, in weer en wind, soms rillend, soms zwetend. Hun inzet is op en top liefhebberij; van keurloon is geen sprake en de reisvergoeding is zo bescheiden dat die de brandstofkosten niet dekt. Keuren gebeurt bij de windhondenrensport in teamverband, per wedstrijd is er een jury van vijf mensen. Een coöperatieve insteek en bereidheid taken van elkaar over te nemen zijn in deze tak van sport belangrijk voor keurmeesters. Een aantal van de gehuldigden blinkt hier in uit.

 

 

Mevrouw J.F. (Anneke) de Kraker                                                         De heer J.M. (Joop) Will

Anneke de Kraker is sinds 1978 keurmeester voor zowel baanrennen als coursing en sinds 1987 exterieurkeurmeester van Afghaanse Windhonden.

Ze is mede-oprichtster en was drie jaar bestuurslid van de Zeeuws Vlaamse Kynologen Club en zeven jaar bestuurslid van de Zeeuwse Windhondenrenvereniging. Vanaf 1990 tot heden is ze secretaresse van de Osse Windhondenrenvereniging 't Haasje. Sinds juli 2009 is ze secretaresse van de Commissie voor de Windhondenrensport.

Mevrouw De Kraker: vanwege uw geweldige staat van dienst is het me een eer u de Gouden Erespeld uit te reiken.

 

De heer J.M. (Joop) Will

Joop Will werd in 1976 benoemd tot keurmeester baanrennen en coursing voor alle windhondenrassen, dus hij doet dit werk al 35 jaar. Daarnaast heeft hij enige tijd in de Commissie voor de Windhondenrensport gezeten.

Joop Will is een temperamentvolle man, die zijn taak heel serieus neemt, en op wie altijd een beroep gedaan kan worden als een collega-keurmeester uitvalt.

Mijnheer Will, met genoegen onderscheidt de Raad van Beheer u met de Gouden Erespeld.

 

De heer J. (Jan) Kuijsters

Baas boven baas: Jan Kuijsters werd in 1965 benoemd tot keurmeester baanrennen voor alle windhondenrassen en is dus maar liefst 46 jaar in functie. Hij was bestuurslid van de Brabantse Windhondenrenvereniging en veertien jaar lid van de Commissie Windhondenrensport. Jan Kuijsters is aardig, rustig en goedlachs. Iedereen werkt graag met hem samen, iedereen vindt het altijd gezellig als hij er bij is.

Mijnheer Kuijsters, wij, en in het bijzonder de mensen van de windhondenrensport, hopen u nog lang in ons midden te hebben. Het is me een eer u, met uw mooie staat van dienst, de Gouden Erespeld te mogen uitreiken

 

De heer H. (Herman) Grootaers                                        De heer J. (Jan) Kuijsters

 

Herman Grootaers is in 1986 benoemd tot keurmeester voor baanrennen en coursing, hij keurt alle windhondenrassen. Enige tijd was hij bestuurslid van de Windhondenrenvereniging Rotterdam en thans is hij bestuurslid van de Osse Windhondenrenvereniging, Zijn collega’s ervaren hem als een fijne man om mee samen te werken, ook vanwege zijn vrolijkheid: hij zit altijd vol grappen en grollen.

Mijnheer Grootaers, u mag ik onderscheiden met de Zilveren Erespeld.

 

    

De heer B. (Bert) van ’t Hof                                                           Mevrouw E. (Elvira) Kikstra

Bert van 't Hof, in 1978 benoemd keurmeester voor baanrennen, keurt alle windhondenrassen. Hij is al vele jaren bestuurslid van de Zeeuwse Windhondenrenvereniging. Een serieuze en eerlijke man met wie zijn collega’s graag samenwerken. Mijnheer Van ‘t Hof, uw verdiensten voor de kynologie wil de Raad van Beheer graag honoreren met de Gouden Erespeld.

 

Mevrouw E. (Elvira) Kikstra

Elvira Kikstra is 25 jaar keurmeester voor baanrennen van alle windhondenrassen, heeft enige tijd zitting gehad in de Commissie voor de Windhondenrensport. Zij is een fijne collega, blinkt uit in kennis van de reglementen en kent de windhondenrenwereld in het buitenland, omdat ze ook daar regelmatig jureert.

Mevrouw Kikstra, u mag ik als blijk van waardering voor uw verdiensten de Zilveren Erespeld uitreiken.

 

 Mevrouw A. (Ada) Pekel-van der Meer

Ada Pekel-van der Meer is sinds 1980 gewaardeerd keurmeester voor baanrennen van alle windhondenrassen. Al jaren is ze tevens bestuurslid van de Windhondenrenvereniging Amsterdam. Het is me een eer, mevrouw Pekel, u te mogen onderscheiden met de Gouden Erespeld.

 

 

 

 

Mevrouw M.J. (Marian) Scharroo-Nijland                                De heer W.P. (Wim) Scharroo

 

Marian Scharroo werd in 1978 benoemd tot keurmeester voor baanrennen voor alle windhondenrassen en is bestuurslid van de Windhondenrenvereniging Rijssen. Zij staat bekend als een prima keurmeester die heel goed is in het indelen van de coursen.

Mevrouw Scharroo, de Raad van Beheer wil uw verdiensten graag eren met de Gouden Erespeld.

 

De heer W.P. (Wim) Scharroo

Wim Scharroo is sinds 1980 keurmeester voor baanrennen voor alle windhondenrassen en sinds vele jaren bestuurslid van de Windhondenrenvereniging Rijssen. Ook heeft hij enkele jaren zitting gehad in de Commissie voor de Windhondenrensport. Daarnaast functioneert de heer Scharroo regelmatig als speaker.

Mijnheer Scharroo, voor uw uitstekende werk als keurmeester en uw andere kynologische activiteiten, onderscheidt de Raad van Beheer u met de Gouden Erespeld.  

 

    

De heer M. (Matt) Houben

Matt Houben werd in 1986 benoemd tot keurmeester voor baanrennen van alle windhondenrassen. Zijn collega’s kennen hem als een prettig mens om mee te jureren, met een grote kennis van de regels, en als een rustig iemand, die zich pas horen laat als het nodig is. Hij is regelmatig renleider in Nederland en België. Zijn eigen ras is de Greyhound, daarmee heeft hij succesvol gewerkt. Graag onderscheidt de Raad van Beheer u met de Zilveren Erespeld.

 

 

 

De heer N. (Nico) Alburg

In 1978 werd Nico Alburg benoemd keurmeester voor baanrennen voor alle windhondenrassen. Hij is vanaf 1973 bestuurslid van de Zeeuwse Windhonden Renvereniging. Hij staat bekend als een goede, wat eigenzinnige keurmeester.

De heer Alburg krijgt als waardering voor zijn verdiensten de Gouden Erespeld uitgereikt.

 

 

De heer N. (Nico) Peeters

Nico Peters is sinds 1975 keurmeester voor baanrennen en coursing voor alle windhondenrassen en sinds 1977 bestuurslid van de Eindhovense Windhonden Renvereniging. Hij is een prima keurmeester, vrolijk en vol grappen en zijn schaterende lach is meermalen te horen. Het is mij een eer u, mijnheer Peeters, de Gouden Erespeld te mogen opspelden

 

Dat waren de keurmeesters uit de windhondenrensport die vandaag hun onderscheiding krijgen.

 

Twee van hen, de heren Hooftman en Bakker, kunnen vandaag niet aanwezig zijn. Ik zou mevrouw De Kraker willen verzoeken of zij de aan hen toegekende erespelden met oorkonden mee zou willen nemen, om deze op een bijeenkomst van de Commissie Windhonden uit naam van de Raad van Beheer aan de twee heren te overhandigen.

 

We blijven nog wel even in de sfeer van de windhondenrennen want uit die wereld komt ook de volgende die de Raad wil gaan huldigen.

 
 

 

De heer A.J. (Ap) Erpeka

Ap Erpeka is een Greyhound-man, hij heeft met het ras gewerkt en ook gefokt. Maar dat is niet de aanleiding dat hij hier aanwezig is. De reden is dat hij zich vanaf 1981 heeft onderscheiden als bestuurslid van de Rhedense Windhondenvereniging Swift, vanaf 1986 als voorzitter. Om gezondheidsredenen moest hij in 2010 zijn functie neerleggen. De leden van de Rhedense Windhondenrenvereniging en ieder die er kwam voor trainen of de wedstrijden zijn hem dank verschuldigd voor de perfecte zorg die hij al die jaren aan de baan heeft besteed. Wat onder andere inhield een paar maal per dag naar de baan toekomen en in zijn eentje in de weer zijn met het verslepen van de zware brandweerslangen, als de baan bij droogte gesproeid moest worden. Ook stond hij altijd paraat als over de lokatie overleg met de gemeente nodig was.

Mensen als de heer Erpeka zijn de waardevolle parels op de achtergrond, die anderen de kans bieden hun hobby uit te oefenen. Allemaal vrijwillig en zonder er iets voor terug te krijgen. Niet altijd wordt dat opgemerkt, maar gelukkig wel in dit geval. De Rhedense Windhondenvereniging Swift heeft gezien hoe bijzonder al die toewijding is en heeft hem voor een onderscheiding voorgedragen. De Raad heeft dat verzoek met plezier gehonoreerd, en nu mag ik u een Gouden Erespeld opspelden.

 

Wij als “De Greyhound Club” wensen alle jubilarissen van harte profiat met de zilveren en gouden erespeld in de Kynologie.
En we hopen dan ook dat jullie nog heel lang in onze geliefde rensport aanwezig zullen zijn.

 

  

 

  

 

  

Foto´s zijn gemaakt door Suzanne Verhagen fotografie en de tekst mochten wij ontvangen van de Raad van Beheer, waarvoor onze hartelijke dank.

f

      
Share
 
Website design by GDB 2009 based on a RocketTheme template